Cannabis Social Clubs – Konkrét javaslat a működésre

Az Európai Koalíció az Igazságos és Hatékony Drogpolitikáért (ENCOD) november elején elkészítette a Cannabis Social Club (CSC) névre hallgató, a marihuánát jogi és ártalomcsökkentő információkkal együtt felnőttek számára elérhetővé tevő klubhelyiségek működtetéséről szóló tervezetét. A dokumentumot megvitatás céljából megosztották a szervezet honlapján. A végleges verziót december elsejéig szeretnék kidolgozni, amivel elkezdődhetne a tagok toborzása és az új CSC-helyszínek megnyitása. Alább a formálódó tervezet első változatát közöljük.

A saját felhasználásra történő kannabisz termesztésére vonatkozó jogi keretek hiánya miatt mi, kannabiszhasználók Európa-szerte a szabályozás és az ellenőrzés saját modelljét dolgoztuk ki. A Cannabis Social Club névre keresztelt modell célja, hogy megóvja a kannabisz fogyasztóit az illegális tevékenységekben való részvételtől, egyúttal biztosítsa a szükséges közegészségügyi és biztonsági követelmények teljesülését. A CSC-k regisztrált, nonprofit egyesületek, amelyeket kannabiszt használó felnőttek hoznak létre. Ezek megnyitása minden olyan országban legális, ahol a személyes használatra szánt mennyiség termesztését dekriminalizálták.

A CSC-k olyan mennyiségű kannabisz közös termesztését szervezik meg, mely a tagok saját fogyasztását fedezi. A CSC-k előállítási kapacitása a tagok várható éves fogyasztásán alapul, számolva a rossz minőségű betakarítással, és „vésztartalékkal” a terápiás célú fogyasztók számára. A CSC-k belső szabályzata tartalmazza a protokollt az esetleges többlettermesztés menedzselésére is. Ellentétben azokkal a kannabiszelosztókkal, akik az illegális piacon működnek, a kannabisz legális szabályozásának kidolgozása érdekében a CSC-k hajlandók párbeszédet kialakítani a hatóságokkal, és betekintést nyújtani tevékenységükbe. A helyi hatóságoknak is érdekük egy olyan szabályozás, amely lehetővé teszi számukra a CSC-k ellenőrzését, így garantálva a folyamat átláthatóságát és biztonságos irányítását. A szabályozással a klubok alternatívát nyújtanak a feketepiaccal szemben, képesek csökkenteni a fiatalkorúak kannabiszhoz jutását, hozzájárulhatnak az állami kiadások csökkentéséhez, és adóbevételeket generálnak. A szabályozás ugyanakkor a CSC-k érdeke is, mert biztosítja tagjai számára szervezetük és tevékenységük legális jogi státusát.

A Cannabis Social Clubokat átláthatóság, demokratikus alapelvek és nonprofit működés jellemzi. Pénzügyi megállapodásainak tekintetében a teljes transzparencia elvén működnek, így a tagok láthatják, miként kalkulálják a ráfordításokat, mire és hogyan használják fel az eszközöket. A CSC-k évente legalább egyszer közgyűlést tartanak, ahol a tagok megvitatják és elfogadják éves jelentésüket. Ezek a jelentések tartalmazzák az elmúlt év kiadásait és bevételeit, az e célra kidolgozott részletes szabályok szerint.A Cannabis Social Clubok dönthetnek saját munkatársak felvételérl, akik munkájukért megfelelő ellenszolgáltatásban részesülnek. Ezzel hozzájárulhatnak a munkahelyteremtéshez, a gazdaság újraaktiválásához és a bűnüldözésre fordított költségek csökkentéséhez.

A Cannabis Social Clubok az új tagok felvételét megfelelően szabályzó protokollal rendelkeznek, mely leírja a tagok jogait és a kötelességeit, előre jelzi becsült fogyasztásuk mennyiségét, továbbá kötelező személyes beszélgetést ír elő fogyasztásuk motivációiról, történetéről. Ez lehetővé teszi a kluboknak, hogy kiszűrjék a problémás fogyasztókat, őket az egészségügyi ellátó rendszer felé irányítsák, vagy egyéb módon reagáljanak a helyzetre. Mielőtt valaki egy Cannabis Social Club tagjává válik, ki kell jelentenie, hogy kannabiszhasználó, vagy be kell mutatnia egy orvosi zárójelentést, diagnózissal, így ellenőrizhető, hogy a Kannabisz Mint Orvosság Nemzetközi Egyesülete (IACM) rendszeresen publikált listája szerint ajánlott-e a kannabisz használata az adott betegségre.

A Cannabis Social Clubok átfogó, írásos dokumentációt készítenek a kollektív termesztésben részt vevő tagjaik fogyasztásáról, akiket egy regisztrációs számmal jelölnek, melyet az éves ciklus végén visszavonnak. Az egyes tagok által elérhető mennyiségeket egy felső limithez kötik, hogy elkerüljék harmadik személlyel történő adásvétel lehetőségét. A Cannabis Social Clubok a termesztésről is átfogó, írásos dokumentációt készítenek, melyben az egyesület rögzíti a termesztési ciklusok időpontját, a termesztés során alkalmazott módszereket, valamint a begyűjtött és fogyasztásra alkalmas mennyiségeket. Az egyesület tagjai között véletlenszerű ellenőrzéseket tartanak, vagyis folyamatosan ellenőrzik a termesztés helyszíneit, a kötelező biztonsági intézkedések betartását és a termesztés várható mennyiségét. A termesztés, a betakarítás, az azt követő kezelés, tárolás stb. alkalmazott módszereinek a fenntartható természetes forrásokon alapuló biológiai mezőgazdaság elveit kell követniük. A termesztés és a betakarítás ellen-őrzése, illetve a végső termesztett mennyiség számszerűsítése után az egyesület írásos engedélyt ad annak a tagjának, aki az ellenőrzött szétosztás keretében megoldja a termény kiszállítását a klubtagok számára.

Megosztom...