A józan ész nevében

Európai platform az igazságos és hatékony drogpolitikáért

Az Európai Koalíció az Igazságos és Hatékony Drogpolitikáért (ENCOD) egy páneurópai hálózat. Jelenleg 140 olyan civil szervezetből és egyéni szakértőből áll, akik napi szinten aktív résztvevői a drogprobléma megoldásának. Világszerte 200 különböző civil szervezet alkotja azt a nemzetközi koalíciót, melynek az ENCOD az európai platformja.

Minden tag aláírásával támogatja a Kiáltvány az Igazságos és Hatékony Drogpolitikáért című dokumentumot, melyet 1998-ban adtak ki. Tagjaik között megtalálhatók a kannabisz és más drogok fogyasztóinak egyesületei, egészségügyi dolgozók szervezetei, kutatók, aktivisták és gazdasági társaságok egyaránt.
Közös aggodalmukat elsősorban az képezi, hogy jellemzően a fogyasztók kerülnek hátrányos helyzetbe, amikor szembekerülnek a drogkereskedelem és a drogpolitikai szabályozások negatív mellékhatásaival. Mindemellett ezen polgárok ki vannak rekesztve azokból a nemzetközi fórumokból, ahol a drogpolitikához kapcsolódó és azt befolyásoló szabályozásokat terjesztik elő, illetve a döntéseket hozzák. Legfontosabb célkitűzésünk éppen ezért a nagyobb átláthatóság biztosítása és minél több demokratikus elem alkalmazása a drogpolitikai szabályozásokban.
Az ENCOD javaslata szerint a drogpolitikai szabályozások megoldása a józan irányítás alapelveinek elfogadásában és alkalmazásában rejlik, mint ahogy azt az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és az Egyezmény a Biológiai Sokféleségről c. dokumentumokban is látjuk. Ez különösen azon alapelvek tekintetében fontos, melyek a szociális, gazdasági és politikai jogok gyakorlását, az emberi kulturális sokszínűség iránti tiszteletet, valamint bolygónk fejlődésének fenntarthatóságát garantálhatják.
Az ENCOD a tagszervezetek hálózatában kialakította a hatékony információáramlást, a közös elemzés és cselekvés koordinációját, melynek segítségével jelenleg is több millió olyan ember érdekeit védi, akik nem képesek vagy nem mernek felszólalni a témával kapcsolatban, egyéni érdekeik védelmében.
A ENCOD-ot 1993-ban az Európai Bizottság támogatásával alapították, belgiumi székhellyel, az EU Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) civil megfelelőjeként. Ennek ellenére az EMCDDA vezetősége rendre figyelmen kívül hagyja bármilyen civil szervezet észrevételét, javaslatát. Önfenntartó és teljesen önálló hálózatként működik, melyet egy héttagú bizottság irányít, tisztségviselői az Unió különböző országaiból származnak. Az ENCOD-tagokat minden évben meghívják éves ülésükre, melyről a havonta kiadott elektronikus körlevelekben küldenek tájékoztatást. E körlevelek egyúttal információval szolgálnak az ENCOD akcióiról, eredményeiről, valamint az európai drogszabályozás aktuális kérdéseiről, irányairól és állapotáról, továbbá segíthetnek a helyi kampányok megtervezésében. A hírleveleket az előfizetők és tagok közvetlenül a postaládájukba kapják.

Szabad termesztést!

Az emberek több ezer éve termesztenek kendert, kokát, ópiumot és más növényeket, melyeket hagyományos és lélekgyógyászati vagy egyéb, például rekreációs céllal használnak. A kérdés Európában legalább 35 millió, a világon több mint 200 millió embert érint, akik naponta használnak ilyen növényeket. Az 1961-es ENSZ-egyezmény következtében azonban, amely a föld majdnem minden országára vonatkozik, e növények termesztését betiltották, mely tiltás a mai napig érvényes. Nem mellékesen e növények termesztése, kereskedelme vagy használata miatt megöltek, megkínoztak, bebörtönöztek, örökre megbélyegeztek és összetörtek embereket.A drog használata persze kárt is okozhat, és ez főleg a fiatalokra érvényes, de a tilalma még katasztrofálisabb következményekkel jár: a fogyasztókat gyakran olyan életmódra kényszeríti, amivel önmaguknak és másoknak is árthatnak, és amúgy könnyen megelőzhető egészségügyi problémákhoz vezet. A drog tilalma lehetővé teszi a szervezett bűnözés drogpiaci jelenlétét és annak irányítását számukra. Bár nagy összegű, közösségi, főleg pénzügyi erőforrásokat használnak a drogok elleni háborúra, minden jel arra mutat, hogy ez a törekvés hatástalan és eredménytelen.

Az ENCOD olyan európai polgárok közös platformja, akik intelligens és hatékony megközelítéssel szeretnék a drogproblémát megoldani. Véleményük szerint csak a drogpiac jelenleginél hatékonyabb jogi szabályozása mérsékelheti a gondokat. Egy átgondoltabb, nem tiltáson alapuló szabályozás milliónyi ember életszínvonalát növelné, míg a világ egyik legnagyobb bűnügyi jövedelemforrását jelentősen csökkentené. Fontos célkitűzésük az 1961. évi drogokról szóló ENSZ-egyezmény modifikálása. Arra kérik az ENSZ-t, tegye lehetővé a világ minden felnőtt polgárának a természetes növények kizárólag személyes használatra történő nevelését és birtoklását, illetve a rendelkezésre álló technikai eszközök használatát. Ugyanakkor támogatják az egyes országok, nem tiltáson alapuló, egyedi szabályozási kísérleteit.

Megosztom...