Alakul a katalán legalizáció

Spanyolország legtöbb kannabiszklubbal (CSC) rendelkező tartományában elérkezett a pillanat, hogy a kannabisz a megtűrt kategóriából tovább lépve legálissá váljon a regisztrált fogyasztók számára. Egy parlamenti szavazáson 118:8 arányban ment át a javaslat, mely a kannabisz termesztésének, fogyasztásának és elosztásának szabályozásáról rendelkezik. 

Az új törvény lakossági kezdeményezésből indult, amely összegyűjtötte a parlamenti megvitatáshoz szükséges 50 ezer aláírást. A kezdeményezés célja, hogy csökkentse a jelenlegi feketepiaci ártalmakat azzal, hogy szabályozott mederbe tereli a fogyasztás mellett az előállítást és a kereskedelmi tevékenységet. Amber Marks, a kannabiszszabályozások szakértője a Talking Drugs portálnak elmondta, hogy Spanyolországon belül hasonló törvény született már Navarrában és Baszkföldön, azonban a katalán szabályozás lesz az első, mely kihangsúlyozza az olyan alapvető jogokat, mint a fogyasztói jogok, az egyenlőséghez való alkotmányos jog, a személyes autonómia és a személyiség fejlődéséhez való jog. Marks hozzáfűzte, a szabályozás abban is eltér, hogy előírásokat tartalmaz a kannabisz szállítására, csomagolására és higiénikus tárolására, valamint a termék vizsgálatára. A törvény szerint a CSC-k továbbra is csak annyi kannabiszt állíthatnak elő, amely a tagok igényét fedezi, évente maximálisan 150 kg-ot. A kannabiszklubok egy évet kapnak, hogy működésüket összehangolják az új törvénnyel. Erre azért is van szükség, mert a CSC-k mostanáig a szürkezónában működtek. Bár a kannabisz fogyasztása nem tiltott, a törvény nem tett különbséget azon módszerek és mennyiségek között, melyek a klubtagság igényeinek fedezésére vagy a bűnszervezet általi terjesztésre szolgálnak. Az évek során több előírás született a CSC-k működésére. Szabálytalanságok miatt jelentős mennyiségű klubot be is zártak. Ezentúl szükség volt arra, hogy a kannabisszal végezhető tevékenységek pontos szabályait törvénybe foglalják. Az új törvénnyel kapcsolatban Marks kiemelte, hogy megfelelő egyensúlyt mutat a közegészségügyi és az emberi jogi szempontok között, és reményét fejezte ki, hogy ez végre betölti a CSC-k működésében évtizedek óta tátongó jogi űrt. A törvény mindezeken felül fellép a kannabiszturizmus ellen is azzal, hogy a klubokba történő regisztráció után csak 15 nappal lehet hozzájutni kannabiszhoz, így nem lehet a tagsági kártya mellé rögtön egy csomag hasist is kérni. A reformerek szeretnék a szabályozást teljes Spanyolországra kiterjeszteni, azonban a legnagyobb spanyol párt, a Partido Popular mereven elzárkózik az elképzeléstől. Az aktivisták most újabb aláírásgyűjtésbe kezdtek. Ha hat hónap alatt sikerül összeszedni félmillió szignót, akkor a parlamentnek napirendre kell vennie a kérdést.

Megosztom...