Füvezés = terrorizmus

Tettarányos új Btk. – ez csak vicc, ugye?

„Dekriminalizációról szó sem lehet” – közölte 2010-ben a választások után az új hatalom új szakpolitikusa, amikor újságírók arról faggatták, vajon a hazaáruló szocialista kormány után végre hatalomra került nemzeti, nem hazaáruló kormány tervezi-e, hogy felhagy a fiatal generációk üldözésével és fenyegetésével. Egyrészt mert láthatóan nem hat rájuk, másrészt mert a pénzszóráson kívül sehova sem vezet.

Akinek a legkisebb pozitív várakozásai is voltak fideszék és keresztényék ténykedését illetően, a büntető törvénykönyv tervezett módosítása kapcsán szomorúan kell, hogy tudomásul vegye, a legszánalmasabb gyurcsányi időket meghazudtoló látszatpolitizálás és a szart sem érő, főleg a radikálnyugdíjas tábor szavazataira hajtó, rendteremtő hazudozás hungarikumként ivódott a magyar politika tudatába. Narancséknak sem sikerült ezt meghaladni, és valami európaival előrukkolni. A Brüsszelben vagy a hollandiai Maastrichtban oly kényelmesen éldegélő európai képviselőiknek nem tűnik föl, hogy ott nem üldözi az állam a fiatalokat egy spangli közös elszívásáért, nem fenyegeti őket 2–8 évig terjedő börtönévekkel, és mégsem látszik összedőlni a társadalom, vagy ha igen, hát nem a füvezéstől. De ha fel is tűnik nekik, nem tartják fontosnak, hogy ezt közöljék budapesti kollégáikkal. Szerintük biztos nem gond, ha pár ezer fiatal szavazójukat végleg elveszítik, míg a 60+ generációnak ki tudnak fizetni év végén nyolc rugót per fő. A nyugdíjasok ugyanis majd 3 millióan vannak. Szánalmas és szomorú ez a vakság, és jogos indulatokat gerjeszt a magyar közállapotokra oly jellemző álszent hazudozás. Nyugat-Európában élő párttársaiktól rég tudniuk kéne, mi a megoldás arra a kurva nagy kihívásra, amit úgy hívnak, marihuána. Londontól Prágáig, Oslótól Lisszabonig rájöttek már, hogy az egyik legjobb például békén hagyni ezzel az embereket. Aki akar, úgyis szív, és nem lesz tőle nagyobb baja, mint ha alaposan bekarmol a pálinkafesztiválon, aztán legkésőbb 40 felé már más dolgok lesznek fontosak, és annak rendje-módja szerint lassan kikopik a fű az életéből. Nagyjából pont úgy, mint a féktelen bulizás, a kéthetes barátnők és a zenekarosdi.

Az új kormány új szakpolitikusai (többnyire egyháziak és nagycsaládosok) mégis az ő közreműködésük nélkül bizonyosan elzüllő ifjúságról hadoválnak, és persze minden állami forrásra úgy szívják rá magukat, mint kerületi pártszervezet a szocialista emlőre annak idején. Miközben eltorzult arccal üvöltik, hogy „liberális, drogos megélhetési lobbi”, nekem mindig a „ki mint él, úgy ítél” bölcsesség jut eszembe. Talán nem ok nélkül.

Az Igazságügyi Minisztériumban mindenesetre úgy érzik, megtalálták a bölcsek kövét, és minden megoldódik, ha mostantól nem két évig, hanem (a terveik szerint) 2–8 évig terjedő börtön jár közös marihuánafogyasztásért. Így a bírónak sem lesz más lehetősége, mint kiszabni legalább a minimumot. Már nagyon várom, hogy fennakadjon az első fideszes politikus hülyegyereke, és végre rájöjjenek a Parlamentben ücsörgő öltönyös autószerelők, hogy ezzel megint sikerült maguknak és persze a társadalomnak is kiosztani egy teljesen felesleges, ámde méretes pofont.

A lényeg, hogy az új Btk. a minisztérium szerint „következetes és tettarányos”, ami olyan szépen hangzik, hogy pár száz szavazat tuti bezsákolva. A Répássy nevű olyan kitartóan mantrázta ezt a valóban jól kitalált szókapcsolatot, hogy nem bírtunk ellenállni a kísértésnek, és utánajártunk, valójában mennyire az. Nem untatnánk most senkit azzal, hogy a jogi tankönyvek vagy a bírói gyakorlat miként definiálja, illetve értelmezi az arányosság és a következetesség fogalmát, lássuk inkább a pőre tényeket. A mellékelt táblázatban azokat a bűncselekményeket gyűjtöttük össze, melyeket a marihuána átadásához hasonlóan a tervezett 2–8 évig terjedő börtönnel „honorál” a törvény. Táblázatunk egyúttal bizonyítja, mennyire igaza van a politikus úrnak, és ez most megfeszített munkával, de tényleg sikerült. A minisztérium tervei szerint, amint életbe lép az új büntető törvénykönyv, ugyanannyit lehet kiszabni terrorcselekmény előkészületéért, mint egy füves cigi átadásáért. Ami azért is jó, mert tettarányos, és következetes, hiszen könnyű belátni, hogy egy egy joint átadása a mellettem ülőnek egy asztaltársaságban (mégha én magam bele sem szívok) legalább olyan veszélyes a társadalomra nézve, mintha egy személyvonat felrobbantására készülnék. Ugyan ki vitatkozna ezzel?

Marihuána átadása közös fogyasztás során az Igazságügyi Minisztérium javaslata szerint *

 • Népirtásra irányuló előkészület
 • Emberiség elleni bűncselekményre irányuló előkészület
 • Alkotmányos rend elleni szervezkedés (aki olyan szervezetben vesz részt, amelynek célja, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa)
 • Hazaárulásra irányuló előkészület (az ellenség támogatására irányuló előkészület vagy kémkedés)
 • Terrorcselekmény előkészülete (aki terrorcselekmény elkövetésével fenyeget, aki terrorcselekmény személyi feltételeinek biztosításához hozzájárul, vagy az elkövetéshez segítséget nyújt)
 • Közösség tagja elleni erőszak, ha azt a) fegyveresen, b) felfegyverkezve, c) jelentős érdeksérelmet okozva, d) a sértett sanyargatásával, e) csoportosan vagy f) bűnszövetségben követik el
 • Lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés
 • Haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással való visszaélés (azaz aki tiltott haditechnikai terméket előállít, megszerez, felhasznál, tart, átad, forgalomba hoz, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít)
 • Radioaktív anyaggal visszaélés elkövetése bűnszövetségben
 • Emberkereskedelem (azaz mást eladni, megvásárolni, ellenszolgáltatásként átadni, vagy átvenni, más személyért elcserélni […] személyi szabadságától megfosztani, erőszakkal vagy fenyegetéssel, megtévesztéssel, a sértett sanyargatásával, szexuális cselekmény céljából, munkavégzés céljából, emberi testrész tiltott felhasználása céljából, ha a cselekményt hivatalos személyként, e minőséget felhasználva, vagy bűnszövetségben, vagy üzletszerűen követik el)
 • Kényszermunkára kötelezni másokat a) a sértett sanyargatásával, b) jelentős érdeksérelmet okozva, vagy c) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetve
 • Szexuális erőszak elkövetése
 • Megrontás (azaz, aki 14. életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez, vagy ilyen személyt arra bír rá, hogy mással szexuális cselekményt végezzen, ha a sértett az elkövető hozzátartozója vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt áll, illetve az elkövető a megrontást a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve követi el)
 • Gyermekpornográfia (azaz, aki 18. életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt a) megszerez, vagy tart, bűntett miatt három évig, b) kínál, átad, vagy hozzáférhetővé tesz, egy évtől öt évig, c) készít, forgalomba hoz, azzal kereskedik, illetve ilyen felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz, vagy ezekhez anyagi eszközöket szolgáltat)
 • Gyermekprostitúció kihasználása (azaz, a 18. életévét be nem töltött személyt prostitúcióra a) felajánl, vagy felhív, három évig, b) rábír, egy évtől öt évig, c) kényszerít, kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható)
 • Prostitúció elősegítése (azaz, ha a bordélyházban tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nyújt szexuális szolgáltatást)
 • Járművezetés ittas állapotban, ha a cselekmény halált okoz
 • Környezetkárosítás (aki a földet, a levegőt, a vizet, az élővilágot, valamint azok összetevőit jelentős mértékű szennyezéssel vagy más módon olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota nem állítható helyre)
 • Tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt öngyilkosságra rábírni, vagy annak elkövetéséhez segítséget nyújtani
 • Súlyos testi sértés, amennyiben az életveszélyt vagy halált okoz
 • Rablás, ha azt a) fegyveresen, b) felfegyverkezve, c) csoportosan, d) bűnszövetségben, e) jelentős értékre követik el
 • Kifosztás, ha azt a) jelentős értékre, b) csoportosan, vagy c) bűnszövetségben követik el
 • Zsarolás, ha a zsarolást bűnszövetségben, az élet vagy a testi épség elleni, illetve más hasonlóan súlyos fenyegetéssel, hivatalos személyként e minőség felhasználásával, illetve hivatalos megbízás vagy minőség színlelésével követik el
 • Sikkasztás, csalás, orgazdaság különösen nagy értékre, vagy jelentős értékre elkövetve
 • Pénzhamisítás, pénzmosás, nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás

*A javaslatot végül civil és szakmai szervezetek nyomására elvetették, de ne legyenek illúzióink, ha rajtuk múlott volna ezt is megszavazzák

Megosztom...