IKSZ akták – 1. rész

Múlt hét pénteken az IKSZ úgy döntött, hogy a Fűnyíró után a CK-t is kicsit promózza, miközben ismét számot ad témabeli tájékozatlanságáról: Rétvári a Legfőbb Ügyészséghez fordult, hogy “jogilag is kimondják, ez az újság törvényellenes”. Élő közvetítést adunk a boszorkányüldöző keresztes hadjáratról!

Valószínűleg csak annyiról van szó, hogy az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) a nyári időszakban néhány ütős hírrel és akcióval igyekszik bekerülni a TV-be, de fontosnak tartjuk, hogy reagáljunk a minket ért vádakra és beszéljünk egy kicsit a CK céljairól és a hatályos jogszabályokról.

Először is a Cannabis Kultusz kiadója felhívja a figyelmet arra, hogy sok más európai országhoz (Csehország, Ausztria, Spanyolország) hasonlóan az illegális marihuána kereskedelem megszüntetésének leggyorsabb és leghatékonyabb módja Magyarországon is az otthoni termesztés engedélyezése és törvényi szabályozása volna.

Rétváriék szerint nyíltan vállaljuk, hogy egyes drogokat legalizálni kéne. A rutin-skatulyázás helyett bele kellene olvasni az újságba, nem csak lobogtatni a fotósok előtt.
Ezúton tájékoztatjuk a közvéleményt, hogy sem a lapban, sem egyéb fórumokon nem foglaltunk állást a drogok legalizációja, vagy a marihuána szabad kereskedelme mellett, azzal ugyanis csak korlátozott mértékben értenénk egyet, viszont támogatjuk a fogyasztók dekriminalizációját és a saját használatra történő termesztés engedélyezését, mely irányvonallal a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek is egyetértenek.

A kiadó elsődleges célja a kenderkultúrával kapcsolatos információk közreadása, és legfeljebb bemutatása a drogpolitika meglehetősen sokrétű kérdéskörének. Bár Törcsi és Rétvári úgy véli, hogy a tavalyi, heroin okozta halálesetek csak növelik az újságunk szerkesztőinek felelősségét, mi ennek az ellenkezőjéről vagyunk meggyőződve. Úgy véljük, a közvélemény tényszerű tájékoztatásával, a közgondolkodás formálásával lapunk hozzá tud járulni a differenciáltabb, tényeken alapuló véleményalkotás terjedéséhez – amely képes megkülönböztetni a füvet a herointól –, egy felelősségteljesebb, életszerűbb, probléma-centrikus szabályozás létrejöttéhez, és nem utolsó sorban a fogyasztás kultúrájának emeléséhez. Mert még ha nem is akarunk róla tudomást venni, Magyarországon akkor is több százezer ember fogyaszt marihuánát rendszeresen és az IKSZ-szel ellentétben mi úgy gondoljuk, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen felhasználói kultúra mellett teszik ezt. Éppen ezért – a kulturális, ismeretterjesztő írások mellett – a lap tartalmának jelentős részét, ártalomcsökkentő és prevenciós témájú cikkek teszik ki, melyek elkészítésében folyamatosan együttműködünk a témában tevékeny civil és kormányzati szervezetekkel. Csatlakoztunk például a Kék Pont Mértékletesség Éve – Merj kevesebbet! kampányához és az újság eddig megjelent összes számát elküldtük a Nemzeti Drogmegelőzési Intézetnek, a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak, sőt az ORFK Kábítószer-bűnözés Elleni Osztály volt vezetőjének is. Mindeddig nem érkezett olyan visszajelzés, mely szerint az újság nem illeszkedik a hatályos Drogstratégia főbb elveihez és célkitűzéseihez, olyan pedig végképp nem, hogy az újság tartalma bármilyen jogszabályba ütközne.

A kereszténydemokratákkal ellentétben mi nem vonjuk kétségbe a magyar emberek képességét sem az információk befogadására, sem azok értelmezésére, sem pedig saját, önálló, felelős döntésük meghozatalára. A kiadónak és a lapnak nem célja és nem is feladata a fiatalok számára jövőképet biztosítani, ennek felelőssége elsősorban a szülőké, és számon kérni azt legfeljebb még a közoktatási rendszeren vagy példamutató politikusainkon lehet.

Talán a jogász végzettségű Rétvári még nem tudja, de a kendernövény-termesztéssel kapcsolatos információk közzététele Magyarországon évek óta nem bűncselekmény. Ennek ellenére sem a lap, sem a kiadó nem népszerűsít semmilyen bűnelkövetői magatartást: ennek hamis vádját visszautasítjuk.

A Cannabis Kultusz ingyenesen, kifejezetten olyan helyeken érhető el, ahova nem gyerekek, sokkal inkább fiatal felnőttek, javarészt fogyasztók járnak.

Rétvári képviselőnek és Törcsi Péternek egyúttal felkínáljuk a lehetőséget, hogy lapunkban bővebben kifejtse véleményét, teret és felületet biztosítva számukra, hogy érveljenek a szerintük hatékony, tiltáson alapuló drogpolitika mellett, feltéve, ha ők is megengedik nekünk, hogy ne értsünk egyet velük és akár nyilvánosan, eltérő álláspontot képviseljünk.

A civilek már jelezték egyet nem értésüket az IKSZ álláspontjával kapcsolatban (lásd: Fűnyíró, Drogosok Ügyvédje). Kívánatosnak tartanánk, hogy a drogtémában tevékeny szakmai szervezetek is állást foglalnának lapunkkal és annak tartalmával kapcsolatban, illetve, ha Ti, kedves olvasóink is bekapcsolódnátok ebbe a párbeszédbe, hogy Rétváriék mielőbb bedobják a törcsit.

Állásfoglalások az üggyel kapcsolatban

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ): Szabad-e a kendertermesztésről cikket írni Magyarországon? Megtekinthető a tasz.hu és a drogriporter.hu oldalakon.

Északi Támpont Egyesület: Rétvári „Zuschlagklón” Bence, a Szent Inkvizíció hazai bíborosa

A Kék Pont Alapítvány kérésünkre egy levélben fogalmazta meg az üggyel kapcsolatos szakmai állásfoglalását, mely alább olvasható:

A Cannabis Kultusz című lap elsődleges célcsoportja felvállaltan az a marihuána fogyasztói kör, amelynek tábora nem elhanyagolható, így megszólításukat indokoltnak és közegészségügyi szempontból fontosnak tartjuk.  Saját statisztikáink szerint a 2008-ban ambulanciáinkhoz forduló problémás szerhasználó klienseink 56%-a jelölte meg elsődleges szereként a marihuánát, míg az új kliensek körében ez az arány tavaly már elérte a 70%-ot. Egyéb illegális és legális szerek elsődleges használati aránya, messze ezek alatt maradt, amely indokolttá teszi, hogy a kenderfogyasztók minél több forrásból kapjanak információt a fogyasztás lehetséges következményeiről és ártalmairól is. A Kék Pont Alapítvány, mint szenvedélybetegségekkel és szenvedélybetegekkel foglalkozó civil szervezet, ahogyan máskor sem, most sem kíván sem a cannabis használat gazdasági dimenzióival, sem a fogyasztás legalizálásának kérdéseivel, sem ezek pártpolitikai megközelítéseivel foglalkozni.   Szakmai meggyőződésünk, hogy egy a fiatalok körében, az illegalitása ellenére is bizonyítottan igen népszerű tudatmódosító szer fogyasztásával kapcsolatos nyílt és őszinte társadalmi diskurzus csak az érintett fogyasztók véleményének megismerésén és a fogyasztás demisztifikálásán keresztül alakulhat ki, amelyben a Cannabis Kultusz c. újság is hasznos színtér lehet.
Kék Pont Alapítvány

Kendermag Egyesület

A Kendermag Egyesület álláspontja szerint szánalmas az IKSZ azon próbálkozása, hogy a szólásszabadságot korlátozza a drogellenes háború nevében. Véleményünk szerint a jelenlegi drogproblémák fő forrása a drogtilalomban és az általa generált feketepiacban rejlik, ami lehetetlenné teszi a kannabisz kontrollált, kulturált fogyasztását és forgalmazását. A kannabisz termesztése éppolyan ősi hagyományokra nyúlik vissza, mint a bortermesztés, és éppolyan igazságtalan a kannabisz-termesztőt vádolni a mértéktelen fűszívásért, mint amennyire a bortermesztőt az alkoholizmusért. Sőt, úgy gondoljuk, hogy a mértéktelen abúzusnak nem alternatívája a totális tiltás – sokkal inkább a mértékletesség kultúrája. Ezért minden olyan kezdeményezést támogatunk, amely a kenderkultúrával kapcsolatos ismeretek és tudás terjesztését szolgálja.
A más szervezetek médiamegjelenéseire rácsimpaszkodó IKSZ cinizmusával pedig kizárólag a bűnözők érdekeit védi, ha még inkább a föld alá szorítaná a kannabiszkultúrát. Különösen felháborító egy jogállamban, hogy egy parlamenti képviselő mindezt hamis vádak alapján próbálja elérni.

Kendermag Egyesület
Budapest, 2009. július 22.

Megosztom...