Segítő barátok közt

Nyitott szemmel a sulifolyosón

Kísérleti jelleggel indított tavaly novemberben prevenciós programot a paksi középiskolákban a Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A koncepció lényege szerint úgynevezett „segítő barátok” közreműködésével próbálják felderíteni a problémás gyerekeket a tanintézményekben. Az elmúlt időszak tapasztalatairól dr. Vöröss Endréné egészségfejlesztő mentálhigiénikusnál érdeklődtünk.

– Véleményem szerint az iskola és a prevenció a legjobb párosítás, hiszen szervezett formában ott lehet a legjobban elérni a fiatalokat – indokolta a „Segítő barát” alapfilozófiáját dr. Vöröss Endréné, a programot megvalósító Jövő Drogok Nélkül Alapítvány kuratóriumának elnöke. A több mint harmincéves tapasztalattal rendelkező szakember rámutatott arra is, hogy ebben a korban a felnőttekre alig-alig hallgatnak a diákok, még egy viszonylag ismeretlen korosztálybeli szava is többet jelenthet egy szülői figyelmeztetésnél. Erre a jelenségre építkezik a kortárs segítők rendszere, amely egyfajta összekötő kapocsként működik a fiatalok és a szakemberek között.

S hogy kiből is válhat az a bizonyos „segítő barát”? Szinte bármelyik tizedik évfolyamos tanulóból, akit környezete segítőkésznek ismer, jellemzően jó irányító- és szervezőkészséggel rendelkezik, a képzésében megfelelő mennyiségű és minőségű elméleti tudást, illetve önismereti, készségfejlesztő eszközöket, módszereket sajátít el – sorolta az elvárásokat az alapítvány kuratóriumának elnöke. Mint megtudtuk, nem mintapéldányokat kívánnak alkalmazni, a jelentkezők esélyeit egy korábban elszívott füves cigi nem csökkenti.
– Nem félünk, hogy dealerek kerülhetnek közénk, a továbbképzés kiszűrné az ilyesfajta próbálkozást – szögezte le kérdésünkre dr. Vöröss Endréné, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a program nem kizárólag a kábítószer-fogyasztás megelőzését szolgálja, hanem más devianciákra is koncentrál. A szakember szerint ugyanis nem ez az elsődleges probléma; az iskolai vagy éppen a családi erőszak, a dohányzás és az alkoholfogyasztás nagyobb számban jelenik meg a középiskolákban. Éppen ezért a háromnapos tréning átfogó képet próbál nyújtani az egészséges életmód alapjairól, emellett pedig tájékoztatást kapnak a különféle devianciák és szenvedélybetegségek jellemzőiről, illetve az árulkodó jelekről.

A képzés elvégzése után mind a tizennyolc kortárssegítő saját iskolájában kezdi el tevékenységét. Feladatuk elsősorban nem a propaganda, figyelemfelkeltő előadások, rendezvények szervezése lesz, hanem úgynevezett folyosói munka.
– Nyitott szemmel kell járniuk, hogy az óraközi szünetekben és a tanórán kívüli foglalkozásokon fel tudják ismerni, és meg is tudják szólítani a problémás diákokat – fogalmazott a szakember, aki szerint már az is komoly segítséget jelenthet, ha észrevételeikre felhívják az iskolában vagy az intézményen kívül dolgozó szakemberek – gyermekvédelmi felelősök, védőnők, szociális munkások – figyelmét.

Az iskolában szerzett tapasztalatokról minden hónap végén rendezett találkozókon számolnak be a segítő barátok.
– Egyelőre bizonytalanok, és kétségeik vannak – összegezte az első négy hét benyomásait az egészségfejlesztő, majd hozzátette: a visszajelzések alapján további képzésekre lesz szükség. Az elmúlt időszak ugyanis azt mutatta, hogy számos kérdés maradt megválaszolatlanul a segítő barátokban, s ez saját hitelességüket kérdőjelezte meg. Még azt sem igazán tudják, hogyan nyissanak társaik felé, hogy azok ne érezzék spicliségnek a közeledést.
– Olykor maga a segítségnyújtás is gondot okoz, hiszen eddig nem ezt látták és tapasztalták; az emberek napjainkra elfelejtettek segítséget kérni, csak akkor teszik ezt, amikor már nagy a baj. A prevenció elvét mindenképpen el kell sajátítaniuk, hogy valóban hatékonyakká tudjanak válni – hangsúlyozta.
Eddig a segítő barátok sem kértek konkrét segítséget, de mint dr. Vöröss Endréné mondta, nem is számítottak gyors áttörésre. Az eredményekhez azonban rengeteg időre és további eszközökre is szükség van. A programban jelenleg részt vevő tizennyolc fiatal – akik közül mindössze három fiú – most tette meg az első lépéseket.

Megosztom...